เทศบาลตำบลบ้านม่วง ยินดีต้อนรับ

 
 
        เทศบาลตำบลบ้านม่วง เดิมมีฐานการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบสุขาภิบาลจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๑ จึงได้มาเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลมาเป็นเทศบาล เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒ ตั้งอยู่อาคารเลขที่  ๒๒๕ หมู่ ๒ ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร สภาพปัจจุบันเทศบาลตำบลบ้านม่วง มีพื้นที่ ๔.๒๓  ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลม่วง ๕ ชุมชน ได้แก่
        หมู่ 1 บ้านม่วง
        หมู่ 2 บ้านโพนไค
        หมู่ 3 บ้านโพธิ์ศิลา
        หมู่ 4 บ้านโพนสมุทรชัย
        หมู่ 9 บ้านกำแพงเมือง
 
 
 
 
 
 
 
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
facebook
เช็คเมลล์
เข้าสู่ระบบ
คสช
aec
สกลนคร
สนง.ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจ.สกลนคร
BangkokIdea
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
สายด่วน 1111
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
กพ
กรมการค้าภายใน
กรมพัฒนาชุมชน
สมาคมสันนิตบาล
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
การท่องเที่ยว