เทศบาลตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ยินดีต้อนรับ  เลขที่ 225 หมู่ที่ 2 ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140 โทร.042-794510 , 042-794100 โทรสาร.042-794-510 

 
 
        เทศบาลตำบลบ้านม่วง เดิมมีฐานการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบสุขาภิบาลจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๑ จึงได้มาเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลมาเป็นเทศบาล เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒ ตั้งอยู่อาคารเลขที่  ๒๒๕ หมู่ ๒ ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร สภาพปัจจุบันเทศบาลตำบลบ้านม่วง มีพื้นที่ ๔.๒๓  ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลม่วง ๕ ชุมชน ได้แก่
        หมู่ 1 บ้านม่วง
        หมู่ 2 บ้านโพนไค
        หมู่ 3 บ้านโพธิ์ศิลา
        หมู่ 4 บ้านโพนสมุทรชัย
        หมู่ 9 บ้านกำแพงเมือง
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
E-service
facebook
เช็คเมลล์
เข้าสู่ระบบ
คสช
aec
สกลนคร
สนง.ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจ.สกลนคร
BangkokIdea
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
สายด่วน 1111
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
กพ
กรมการค้าภายใน
กรมพัฒนาชุมชน
สมาคมสันนิตบาล
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
การท่องเที่ยว