เทศบาลตำบลบ้านม่วง ยินดีต้อนรับ

 
 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไป
        เทศบาลตำบลบ้านม่วง เดิมมีฐานการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบสุขาภิบาลจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๑ จึงได้มาเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลมาเป็นเทศบาล เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒ ตั้งอยู่อาคารเลขที่ ๒๒๕ หมู่ ๒ ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร สภาพปัจจุบันเทศบาลตำบลบ้านม่วง มีพื้นที่ ๔.๒๓ ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลม่วง ๕ ชุมชน

ลักษณะที่ตั้ง/อาณาเขต
        เทศบาลตำบลบ้านม่วงเดิมมีฐานะการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบสุขาภิบาลจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๑ จึงได้มาเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาล เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒ ตั้งอยู่ในเขตอำเภอบ้านม่วง ตำบลม่วง  อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ระยะห่างจากกรุงเทพมหานคร ๗๐๐ ก.ม. ห่างจากจังหวัดสกลนคร ๑๔๐ ก.ม. ถือว่าเป็นอำเภอที่ห่างจากจังหวัดมากที่สุด 

อาณาเขตติดต่อ
        -ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตบ้านโพนไคในส่วนที่อยู่นอกเขตหลักเทศบาลทางบ้านจารตำบลม่วง
        -ทิศใต้ ติดต่อกับเขตบ้านโพธิ์ศิลาในส่วนที่อยู่นอกเขตเทศบาลทางไปบ้านประชาสามัคคี
        -ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตบ้านม่วงในส่วนที่อยู่นอกเขตหลักเทศบาลทางไปบ้านหว้าน ตำบลม่วง
        -ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงมีห้วยบ่อแดงเป็นเขตแดน
 
 
 
 
 
 
 
 
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
facebook
เช็คเมลล์
เข้าสู่ระบบ
คสช
aec
สกลนคร
สนง.ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจ.สกลนคร
BangkokIdea
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
สายด่วน 1111
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
กพ
กรมการค้าภายใน
กรมพัฒนาชุมชน
สมาคมสันนิตบาล
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
การท่องเที่ยว