เทศบาลตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ยินดีต้อนรับ  เลขที่ 225 หมู่ที่ 2 ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140 โทร.042-794510 , 042-794100 โทรสาร.042-794-510 

 
 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไป
        เทศบาลตำบลบ้านม่วง เดิมมีฐานการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบสุขาภิบาลจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๑ จึงได้มาเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลมาเป็นเทศบาล เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒ ตั้งอยู่อาคารเลขที่ ๒๒๕ หมู่ ๒ ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร สภาพปัจจุบันเทศบาลตำบลบ้านม่วง มีพื้นที่ ๔.๒๓ ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลม่วง ๕ ชุมชน

ลักษณะที่ตั้ง/อาณาเขต
        เทศบาลตำบลบ้านม่วงเดิมมีฐานะการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบสุขาภิบาลจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๑ จึงได้มาเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาล เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒ ตั้งอยู่ในเขตอำเภอบ้านม่วง ตำบลม่วง  อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ระยะห่างจากกรุงเทพมหานคร ๗๐๐ ก.ม. ห่างจากจังหวัดสกลนคร ๑๔๐ ก.ม. ถือว่าเป็นอำเภอที่ห่างจากจังหวัดมากที่สุด 

อาณาเขตติดต่อ
        -ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตบ้านโพนไคในส่วนที่อยู่นอกเขตหลักเทศบาลทางบ้านจารตำบลม่วง
        -ทิศใต้ ติดต่อกับเขตบ้านโพธิ์ศิลาในส่วนที่อยู่นอกเขตเทศบาลทางไปบ้านประชาสามัคคี
        -ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตบ้านม่วงในส่วนที่อยู่นอกเขตหลักเทศบาลทางไปบ้านหว้าน ตำบลม่วง
        -ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงมีห้วยบ่อแดงเป็นเขตแดน
 
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
E-service
facebook
เช็คเมลล์
เข้าสู่ระบบ
คสช
aec
สกลนคร
สนง.ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจ.สกลนคร
BangkokIdea
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
สายด่วน 1111
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
กพ
กรมการค้าภายใน
กรมพัฒนาชุมชน
สมาคมสันนิตบาล
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
การท่องเที่ยว