เทศบาลตำบลบ้านม่วง ยินดีต้อนรับ

 
 
คณะผู้บริหารเทศบาล  |  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านม่วง  |  หัวหน้าส่วนราชการ  |  สำนักปลัดเทศบาล  |  กองคลัง  |  กองช่าง  |  กองการศึกษา  |  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  |  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 
 

 
   
 
นายศุภชัย ทาสมบูรณ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านม่วง
โทร.081-9647906
 
   
 
นายชัยวัฒน์ ชูเดช
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านม่วง
โทร.093-4393755
 
   
 
นายสมพงษ์ พระโส
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านม่วง
โทร.081-7687704
 
   
 
นายวิโรจน์ ยี่ขอ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านม่วง
โทร.0817086831
 
   
 
นายสุรพล บุตรละคร
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านม่วง
โทร.085-7132568
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
facebook
เช็คเมลล์
เข้าสู่ระบบ
คสช
aec
สกลนคร
สนง.ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจ.สกลนคร
BangkokIdea
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
สายด่วน 1111
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
กพ
กรมการค้าภายใน
กรมพัฒนาชุมชน
สมาคมสันนิตบาล
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
การท่องเที่ยว