เทศบาลตำบลบ้านม่วง ยินดีต้อนรับ

 
 
เทศบาลตำบลบ้านม่วงได้จัดกิจกรรมร่วมกับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุทั้ง 5 ชุมชนภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านม่วง เริ่มตั้งแต่ วันที่ 13 - 17 กรกฎาคม 2563 เพื่อเก็บข้อมูลผู้สูงอายุและช่วยให้กำลังใจแก่ผู้สูงอายุ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
facebook
เช็คเมลล์
เข้าสู่ระบบ
คสช
aec
สกลนคร
สนง.ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจ.สกลนคร
BangkokIdea
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
สายด่วน 1111
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
กพ
กรมการค้าภายใน
กรมพัฒนาชุมชน
สมาคมสันนิตบาล
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
การท่องเที่ยว