เทศบาลตำบลบ้านม่วง ยินดีต้อนรับ

 
 
วันที่ 9 มิถุนายน 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับงานป้องกันสำนักปลัดเทศบาล ล้างตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านม่วง

      
วันที่ 11 มิถุนายน 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกเก็บกิ่งไม้ในเขตเทศบาลตำบลบ้านม่วง

      
วันที่ 10 มิถุนายน 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกพ่นยาฆ่าเชื้อที่ รร.อนุบาลบ้านม่วง

      
วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับงานป้องกัน สำนักปลัดเทศบาล ล้างตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านม่วง

      
รายงานผลการสำรวจสนามกีฬา/ลานกีฬาในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านม่วงและรายงานสถิติจำนวครั้งที่เยาวชน/ประชาชนที่มาใช้บริการเครื่องออกกำลังกายและใช้พื้นี่ลานกีฬาสวนสาธารณะออกกำลังกายตลอดทั้งปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2562 ถึงเดือน กันยายน 25

      
ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬาภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านม่วง ที่มีให้บริการเยาวชนและประชาชนทั่วไปได้ออกกำลังกาย สนามกีฬา/ลานกีฬาใประจำหมู่บ้าน จำนวน 5 สนาม และในพื้นที่ที่เทศบาลดูแลและสนับสนุนในการพัฒนาและดูแลรักษา

      
12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ถัดไป
 
 
 
 
 
 
 
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
facebook
เช็คเมลล์
เข้าสู่ระบบ
คสช
aec
สกลนคร
สนง.ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจ.สกลนคร
BangkokIdea
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
สายด่วน 1111
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
กพ
กรมการค้าภายใน
กรมพัฒนาชุมชน
สมาคมสันนิตบาล
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
การท่องเที่ยว