เทศบาลตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ยินดีต้อนรับ  เลขที่ 225 หมู่ที่ 2 ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140 โทร.042-794510 , 042-794100 โทรสาร.042-794-510 

 
 
วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลบ้านม่วงออกตรวจแนะนำการจัดวางสินค้าในตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านม่วง

     

ประกาศการจัดเก็บรายได้ขอแก้ไขหลักเกณฑ์การจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลตำบลบ้านม่วง ประกาศวันที่ 27 กรกฎาคม 2565

     

การจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลบ้านม่วง ประกาศ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2565

     

วันที่ 6 กรกฎคม 2565 เทศบาลตำบลบ้านม่วง นำส่งขยะอันตราย ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอ จังหวัดสกลนคร เพื่อนำไปกำจัด อย่างถูกหลักสุขาภิบาล ในสถานที่ ที่ได้รับตามกฎหมาย

     

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 กองช่างเทศบาลตำบลบ้านม่วง ได้ออกแก้ไขรางระบายน้ำข้างโรงพยาบาลบ้านม่วง บริเวณที่มีน้ำท่วมขัง

     

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านม่วง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2565 ลงวันที่ 27 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565

     

12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ถัดไป
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
E-service
facebook
เช็คเมลล์
เข้าสู่ระบบ
คสช
aec
สกลนคร
สนง.ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจ.สกลนคร
BangkokIdea
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
สายด่วน 1111
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
กพ
กรมการค้าภายใน
กรมพัฒนาชุมชน
สมาคมสันนิตบาล
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
การท่องเที่ยว