เทศบาลตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ยินดีต้อนรับ  เลขที่ 225 หมู่ที่ 2 ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140 โทร.042-794510 , 042-794100 โทรสาร.042-794-510 

 
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านม่วง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเท้าเทศบาลตำบลบ้านม่วง ตามแนวรั้วโรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2565

     

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านม่วง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโพนไค-วัดศรีดอกกาวถึงสายหนองดินจี่ บ้านโพนไคฯโดยวิธีคัดเลือก ลงวันที่ 12 มกราคม 2565

      

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านม่วง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างศาลาประชาคมเอนกประสงค์หมู่ที่ 4 บ้านโพนสมุทรชัย โดยวิธีคัดเลือก ลงวันที่ 12 มกราคม 2565

      

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านม่วง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนานายบุญเกิด โสภี บ้านโพนสมุทรชัย หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 1 มีนาคม 2564

      

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านม่วง เรื่องประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชุมสาย สาย 2 เริ่มจากหน้าบ้านนางวรรณภา ชมพูพื้น หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 1 มีนาคม 2564

      

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียนพร้อมส่วนประกอบอื่น ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2563

      

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูซอยชุมสาย หมู่ที่ 2 บ้านโพนไค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

      

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านม่วง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ขนาด 5 วัตต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2563

      

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านม่วง เรื่องโครงการจ้างปรับปรุงถนนลูกรังซอยข้างบ้านนายฤทธิ์เดช หมู่ที่ 2 บ้านโพนไค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2563

      

12 3 4 5
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
E-service
facebook
เช็คเมลล์
เข้าสู่ระบบ
คสช
aec
สกลนคร
สนง.ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจ.สกลนคร
BangkokIdea
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
สายด่วน 1111
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
กพ
กรมการค้าภายใน
กรมพัฒนาชุมชน
สมาคมสันนิตบาล
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
การท่องเที่ยว