เทศบาลตำบลบ้านม่วง ยินดีต้อนรับ

 
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านม่วง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนานายบุญเกิด โสภี บ้านโพนสมุทรชัย หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 1 มีนาคม 2564

      
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านม่วง เรื่องประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชุมสาย สาย 2 เริ่มจากหน้าบ้านนางวรรณภา ชมพูพื้น หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 1 มีนาคม 2564

      
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียนพร้อมส่วนประกอบอื่น ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2563

      
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูซอยชุมสาย หมู่ที่ 2 บ้านโพนไค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

      
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านม่วง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ขนาด 5 วัตต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2563

      
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านม่วง เรื่องโครงการจ้างปรับปรุงถนนลูกรังซอยข้างบ้านนายฤทธิ์เดช หมู่ที่ 2 บ้านโพนไค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2563

      
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวเสริมผิวจราจร คสล เป็นผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย ๑๓ (ซอยกบ)

      
ประกาศโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนข้างโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม

      
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ)

      
12 3 4
 
 
 
 
 
 
 
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
facebook
เช็คเมลล์
เข้าสู่ระบบ
คสช
aec
สกลนคร
สนง.ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจ.สกลนคร
BangkokIdea
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
สายด่วน 1111
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
กพ
กรมการค้าภายใน
กรมพัฒนาชุมชน
สมาคมสันนิตบาล
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
การท่องเที่ยว