เทศบาลตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ยินดีต้อนรับ  เลขที่ 225 หมู่ที่ 2 ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140 โทร.042-794510 , 042-794100 โทรสาร.042-794-510 

 
 
มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

     

รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบ้านม่วง

     

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ

     

รายงานผลปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าของเทศบาลตำบลบ้านม่ว ประจำปีงบประมาณ 2564

     

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านม่วง เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล ประจำปี 2565

     

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านม่วง สมัยแรก สมัย สามัญ ปี 2565

     

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านม่วง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ปี 2564

     

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านม่วง เรื่อง การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564

     

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านม่วง เรื่อง การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2564

     

12
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
E-service
facebook
เช็คเมลล์
เข้าสู่ระบบ
คสช
aec
สกลนคร
สนง.ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจ.สกลนคร
BangkokIdea
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
สายด่วน 1111
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
กพ
กรมการค้าภายใน
กรมพัฒนาชุมชน
สมาคมสันนิตบาล
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
การท่องเที่ยว