เทศบาลตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ยินดีต้อนรับ  เลขที่ 225 หมู่ที่ 2 ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140 โทร.042-794510 , 042-794100 โทรสาร.042-794-510 

 
 
เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. นายศุภชัย ทาสมบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านม่วง นำคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมย์ต้านการทุจริต ปร

     

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 นายศุภชัย ทาสมบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านม่วงเป็นประธาน การประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตำบลบ้านม่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

     

 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
E-service
facebook
เช็คเมลล์
เข้าสู่ระบบ
คสช
aec
สกลนคร
สนง.ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจ.สกลนคร
BangkokIdea
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
สายด่วน 1111
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
กพ
กรมการค้าภายใน
กรมพัฒนาชุมชน
สมาคมสันนิตบาล
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
การท่องเที่ยว