เทศบาลตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ยินดีต้อนรับ  เลขที่ 225 หมู่ที่ 2 ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140 โทร.042-794510 , 042-794100 โทรสาร.042-794-510 

 
 
รายงานการะประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

     

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านม่วง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 วันที่ 1 เมษายน 2565

     

รายงานการะประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564

     

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านม่วง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 วันที่ 27 กันยายน 2564

     

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 วันที่ 30 สิงหาคม 2564

     

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 วันที่ 27 สิงหาคม 2564

     

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 วันที่ 13 สิงหาคม 2564

     

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านม่วง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 วันที่ 28 มิถุนายน 2564

     

รายงานการประชุมสภาเทสบาลตำบลบ้านม่วง สมัยแรก สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 4 มิถุนายน 2564

     

12 3
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
E-service
facebook
เช็คเมลล์
เข้าสู่ระบบ
คสช
aec
สกลนคร
สนง.ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจ.สกลนคร
BangkokIdea
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
สายด่วน 1111
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
กพ
กรมการค้าภายใน
กรมพัฒนาชุมชน
สมาคมสันนิตบาล
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
การท่องเที่ยว