เทศบาลตำบลบ้านม่วง ยินดีต้อนรับ

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2564

      
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561-2565)ของเทศบาลตำบลบ้านม่วง

      
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2563

      
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

      เทศบาลตำบลบ้านม่วง  อำเภอบ้านม่วง  จังหวัดสกลนคร
แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

      
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

      
แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)

      
 
 
 
 
 
 
 
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
facebook
เช็คเมลล์
เข้าสู่ระบบ
คสช
aec
สกลนคร
สนง.ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจ.สกลนคร
BangkokIdea
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
สายด่วน 1111
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
กพ
กรมการค้าภายใน
กรมพัฒนาชุมชน
สมาคมสันนิตบาล
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
การท่องเที่ยว