เทศบาลตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ยินดีต้อนรับ  เลขที่ 225 หมู่ที่ 2 ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140 โทร.042-794510 , 042-794100 โทรสาร.042-794-510 

 
 
วันที่ 31 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลบ้านม่วงประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านม่วง

     

วันที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. กองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

     

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ได้ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านม่วง เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)ของเทศบาลตำบลบ้านม่วง

     

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ได้ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านม่วง เพื่อพิจารณาแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ของเทศบาลตำบลบ้านม่วง

     

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านม่วง ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านม่วง

      

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านม่วงได้ร่วมกับคณะกรรมการธนาคารขยะประจำเทศบาลตำบลบ้านม่วงซึ่งประกอบด้วยผู้นำชุมชนและคณะกรรมการธนาคารขยะหมู่ที่ 1,2,3,4 และ 9 ได้จัดทำโครงการรับซื้อขยะภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านม่วง ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างเดือนตุลา

      

วันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวเสาวนีย์ ลีนาราช ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านม่วงพร้อมด้วย รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้าง พนักงานจ้างและพนักงานจ้างเหมาได้ร่วมกันสรงน้ำพระเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไ

      

วันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวเสาวนีย์ ลีนาราช ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านม่วงพร้อมด้วย รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้าง พนักงานจ้างและพนักงานจ้างเหมาได้ร่วมกันสรงน้ำพระเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไ

      

วันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวเสาวนีย์ ลีนาราช ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านม่วงพร้อมด้วย รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้าง พนักงานจ้างและพนักงานจ้างเหมาได้ร่วมกันสรงน้ำพระเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไ

      

12
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
E-service
facebook
เช็คเมลล์
เข้าสู่ระบบ
คสช
aec
สกลนคร
สนง.ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจ.สกลนคร
BangkokIdea
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
สายด่วน 1111
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
กพ
กรมการค้าภายใน
กรมพัฒนาชุมชน
สมาคมสันนิตบาล
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
การท่องเที่ยว