เทศบาลตำบลบ้านม่วง ยินดีต้อนรับ

 
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านม่วง ประจำปีงบประมาณ 2563

      
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 แก้ไข (ฉบับที่ 2)

      
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม(ฉบับที่ 4)

      
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม(ฉบับที่ 3)

      
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

      
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2564 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 4)

      
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2564 (เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4)

      
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2564 (เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3)

      
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2564 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 3)

      
12
 
 
 
 
 
 
 
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
facebook
เช็คเมลล์
เข้าสู่ระบบ
คสช
aec
สกลนคร
สนง.ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจ.สกลนคร
BangkokIdea
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
สายด่วน 1111
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
กพ
กรมการค้าภายใน
กรมพัฒนาชุมชน
สมาคมสันนิตบาล
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
การท่องเที่ยว