เทศบาลตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ยินดีต้อนรับ  เลขที่ 225 หมู่ที่ 2 ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140 โทร.042-794510 , 042-794100 โทรสาร.042-794-510 

 
 
 • จดหมายข่าวเดือนสิงหาคม
 • ธนาคารขยะ เดือนสิงหาคม
 • โครงการจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
 • เทศบาลตำบลบ้านม่วงประกาศเจตนารมณ์และปฏิญาณตนต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโดล ประจำปี 2565
 • เทศบาลตำบลบ้าน่มวงประกาศเจตนารมณ์และปฏิญาณตนต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565
 • 29 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผน
 • วันที่ 12 เมษายน 2565 นายศุภชัย ทาสมบูรณ์  นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พน
 • วันที่ 12 เมษายน 2565 นายศุภชัย ทาสมบูรณ์  นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ร่วมกันสรงนะพระพุทะรูปประจำ สนง 
 • เทศบาลตำบลบ้านม่วงได้รับรางวัลตลาดสดน่าซื้อ
 • วันที่ 31 มีนาคม 2565 ประชุมคณะกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านม่วง
 • บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2564
 • บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2564
 • วันที่ 30 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลบ้าน่มวงจัดกิจกรรมการบัณฑืตน้อยประจำปีการศึกษา 2564
 • กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาย่านการค้า ตลาดชุมชน เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 ณ ตลาดสดเทสบาลตำบลบ้านม่วง
 • กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาย่านการค้า ตลาดชุมชน เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านม่วง
 • วันที่ 18 มีนาคม 2565 วันท้องถิ่นไทย
 • วันที่ 18 มีนาคม วันท้องถิ่นไทย
 • ประกาศเทศบาลตำบลบ้านม่วง เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2565
 • ประกาศเทศบาลตำบลบ้านม่วง เรื่อง นโยบายไม่รับ-ไม่ให้ ของขวัญ ( No Gift Policy)
 • ประกาศเทศบาลตำบลบ้านม่วงเรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ ( No Gift Policy )
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านม่วง ขอเชิญชวนเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ส่งโครงการภายในวันที่ 15 กันยายน 2565
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านม่วง ขอเชิญชวน ... new

อ่านต่อ... 
 
วันที่ 22-28 กันยายน 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 3 หมู่ 4 หมู่ 9
วันที่ 22-28 กันยายน 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ ... new

อ่านต่อ... 
 
วันที่ 20 กันยายน 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดทำโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565
วันที่ 20 กันยายน 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ...

อ่านต่อ... 
 
วันที่ 18 กันยายน 2565 กองสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อมได้จัดทำโครงการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไปโอดีน ประจำปีงบประมาณ 2565
วันที่ 18 กันยายน 2565 กองสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อมได ...

อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
วันที่ 22-28 กันยายน 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 3 หมู่ 4 หมู่ 9
วันที่ 22-28 กันยายน 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ ... new

อ่านต่อ... 
 
วันที่ 20 กันยายน 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดทำโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565
วันที่ 20 กันยายน 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ...

อ่านต่อ... 
 
วันที่ 18 กันยายน 2565 กองสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อมได้จัดทำโครงการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไปโอดีน ประจำปีงบประมาณ 2565
วันที่ 18 กันยายน 2565 กองสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อมได ...

อ่านต่อ... 
 
วันที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 10.30 น. เทศบาลตำบลบ้านม่วงออกตรวจการวางจำหน่ายสินค้า ณ จุดผ่อนผันและภายในบริเวณอาคารตลาดสดเทศบาล
วันที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 10.30 น. เทศบาลตำบลบ้าน ...

อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านม่วง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเท้าเทศบาลตำบลบ้านม่วง ตามแนวรั้วโรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2565
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านม่วง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อส... new

อ่านต่อ... 
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านม่วง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโพนไค-วัดศรีดอกกาวถึงสายหนองดินจี่ บ้านโพนไคฯโดยวิธีคัดเลือก ลงวันที่ 12 มกราคม 2565
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านม่วง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสน... new
 
อ่านต่อ... 
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านม่วง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างศาลาประชาคมเอนกประสงค์หมู่ที่ 4 บ้านโพนสมุทรชัย โดยวิธีคัดเลือก ลงวันที่ 12 มกราคม 2565
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านม่วง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสน... new
 
อ่านต่อ... 
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านม่วง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนานายบุญเกิด โสภี บ้านโพนสมุทรชัย หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 1 มีนาคม 2564
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านม่วง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อส... new
 
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
   
  ข้อมูลทั้งหมด
  ข้อมูลทั้งหมด
   
   
   
   
   

  การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
  ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
  สาระดีๆจากศาลปกครอง
  สาระดีๆจากศาลปกครอง
  เช็คเมล์
  E-service
  facebook
  เช็คเมลล์
  เข้าสู่ระบบ
  คสช
  aec
  สกลนคร
  สนง.ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจ.สกลนคร
  BangkokIdea
  สมาคมพนักงานเทศบาล
  กระทรวงมหาดไทย
  สายด่วน 1111
  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
  กพ
  กรมการค้าภายใน
  กรมพัฒนาชุมชน
  สมาคมสันนิตบาล
  โอทอป
  จัดซื้อ จัดจ้าง
  สสส
  ไทยรัฐ
  เดลินิวส์
  การท่องเที่ยว