เทศบาลตำบลบ้านม่วง ยินดีต้อนรับ

 
 
เทศบาลตำบลบ้านม่วง ได้รับขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายเิดม จำนวน 457 ราย และรายใหม่ จำนวน 16 ราย รวมรายเดิมและรายใหม่ จำนวน 473
เทศบาลตำบลบ้านม่วง ได้รับขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิรับ ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
เทศบาลตำบลบ้านม่วงได้จัดกิจกรรมร่วมกับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุทั้ง 5 ชุมชนภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านม่วง เริ่มตั้งแต่ วันที่ 13 - 17 กรกฎาคม 2563 เพื่อเก็บข้อมูลผู้สูงอายุและช่วยให้กำลังใจแก่ผู้สูงอายุ
เทศบาลตำบลบ้านม่วงได้จัดกิจกรรมร่วมกับอาสาสมัครดูแ ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
เทศบาลตำบลบ้านม่วงได้จัดกิจกรรมเสินสร้างความเข็มแข็งให้กับชุมชนด้วยกิจกรรมการจัดอบรมการวางแผนครอบครัว โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้คือ เน้นกลุ่มสตีรและหัวหน้าครอบครัว ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 17 สิงหาคม 2563 ณ สวนสาธารณะหนองดินจี่
เทศบาลตำบลบ้านม่วงได้จัดกิจกรรมเสินสร้างความเข็มแข ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ ประจำปีงบประมาณ 2563
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริกา ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
วันที่ 9 มิถุนายน 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับงานป้องกันสำนักปลัดเทศบาล ล้างตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านม่วง
วันที่ 9 มิถุนายน 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
วันที่ 11 มิถุนายน 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกเก็บกิ่งไม้ในเขตเทศบาลตำบลบ้านม่วง
วันที่ 11 มิถุนายน 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
วันที่ 10 มิถุนายน 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกพ่นยาฆ่าเชื้อที่ รร.อนุบาลบ้านม่วง
วันที่ 10 มิถุนายน 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับงานป้องกัน สำนักปลัดเทศบาล ล้างตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านม่วง
วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านม่วง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนานายบุญเกิด โสภี บ้านโพนสมุทรชัย หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 1 มีนาคม 2564
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านม่วง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อส ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านม่วง เรื่องประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชุมสาย สาย 2 เริ่มจากหน้าบ้านนางวรรณภา ชมพูพื้น หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 1 มีนาคม 2564
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านม่วง เรื่องประกวดราคาก่อสร้างถ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียนพร้อมส่วนประกอบอื่น ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเด ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูซอยชุมสาย หมู่ที่ 2 บ้านโพนไค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูซอย ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
   
  ข้อมูลทั้งหมด
  ข้อมูลทั้งหมด
   
   
   
   
   
   
  การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
  ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
  สาระดีๆจากศาลปกครอง
  สาระดีๆจากศาลปกครอง
  เช็คเมล์
  facebook
  เช็คเมลล์
  เข้าสู่ระบบ
  คสช
  aec
  สกลนคร
  สนง.ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจ.สกลนคร
  BangkokIdea
  สมาคมพนักงานเทศบาล
  กระทรวงมหาดไทย
  สายด่วน 1111
  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
  กพ
  กรมการค้าภายใน
  กรมพัฒนาชุมชน
  สมาคมสันนิตบาล
  โอทอป
  จัดซื้อ จัดจ้าง
  สสส
  ไทยรัฐ
  เดลินิวส์
  การท่องเที่ยว